News

تسخیر نفس

تسخیر نفس

 نفس خود ناکرده تسخیر ای فلان                   چون کنی تسخیر نفس دیگران

نفس را    اول     برو در بند کن                     پس برو آهنگ وعظ و پند کن

منبری بگذار بهر  خود  نخست                         وانگهی برجه به منبر تند و چست

آتشی در  دل بر  افروز  آنگهی                         گرم کن هنگامه وعظ ای رهی 

تا تو سوز دین نگردد دل کباب                           دم نگردد گرم ای عالی جناب

تا تو را سوزی نباشد در جگر                            دم مزن کاندر دمت نبود اثر

 

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

حدیث برگزیده

hd20593

گلستان اخلاقی

کلمات قصار حکایت ها
دستورالعمل ها سخنرانی ها
 
پرسش و پاسخ
اشعار
sah 
شرح صحیفه سجادیه

پرسش و پاسخ

web Design:sirafdp.com