News

37245002233933
image1400341
Unt5696itled 1113003693

instagra

payamresan9 2

360

payamresanNN9 1

360

روحانیت

روحانیت

کلمات  قصار روحانیت (آیت الله صفایی بوشهری)

1. معیار تمامی حرکت‌های روحانیت، باید اطاعت از اوامر ولی فقیه باشد.


2.ایمان وتقوا، علم و اخلاق، زهد و پارسایی، هدایت و بصیرت، مردم داری و خدمت، ولایتمداری و مجاهدت از ویژگی های بارز روحانیت استان بوشهر در طول تاریخ بوده است.


 3. در شرایط فعلی، روحانیت استان، هماهنگ و یکصدا، بر مبنای فقه حکومتی و مبانی استنباط فقه در حوزه ولایت و حکومت، بر حسب تجربه گذشته، با تمام وجود در کنار مقام معظم رهبری ایستاده و از حریم ولایت تا پای جان دفاع خواهد کرد.


4.پیام روحانیت استان بوشهربه مقام معظم رهبری، دفاع همه جانبه از حریم ولایت و ایستادگی در برابر توطئه های دشمنان است.


5.با ورق زدن کتاب تاریخ روحانیت استان بوشهر، آموزه‌های بزرگان را بیاموزیم.


6.علما ستارگانی بی غروب برای هدایت و نجات جامعه و حرکت به سمت کمال و نجات از سقوط در باتلاق متعفن ابتذال هستند


7.علما، معیار، میزان و مدار حرکت الهی برای انسان‌ها هستند.


8.نقش علما و روحانیت، نجات انسان از سقوط در دریای انحراف و هدایتگر به سمت کمال است.

9.روحانیت استان بوشهر ستارگانی بی غروب هستند که در تاریخ شیعه، ایران و بویژه جنوب ایران و منطقه خلیج فارس می درخشند.


10.روحانیت استان همواره در مقابل استعمار و استبداد، پیشگام در عرصه مبارزه بوده‌اند.

حدیث برگزیده

hadis96633333266666003361000

گلستان اخلاقی

کلمات قصار حکایت ها
دستورالعمل ها سخنرانی ها
 
پرسش و پاسخ
اشعار
sah 
شرح صحیفه سجادیه
web Design:sirafdp.com